En kvalificerad partner för innovativ problemlösning och konceptutveckling
Start Tjänster Databaser Verktyg & Metoder Kontakta oss
Verktyg och metoder

Många års arbete med innovativ problemlösning har lett fram till att Creocon idag besitter en bred och djup kunskap om ett mycket stort antal metoder och verktyg för problemanalys, idégenerering och konceptutveckling.

Förutom traditionella metoder, som t.ex. Value Engineering, QFD, FMEA, Robust Design etc, använder vi även TRIZ. TRIZ är en samling mycket kraftfulla ingenjörsverktyg och metoder för innovativ teknisk problemlösning och konceptutveckling. TRIZ som är relativt nytt inom svensk industri (metoderna började användas först i början av 2000-talet) har genom sin effektivitet snabbt blivit allt vanligare och utgör idag även ett vanligt inslag i såväl forskar- som ingenjörsutbildningar vid högskolor och universitet runt om i landet. (Läs mer om TRIZ ...)

Till flera av våra metoder och verktyg har vi dessutom utvecklat egna programvaror och byggt upp gedigna databaser med lösningar och principer för olika typer av tekniska problem i många branscher och med många olika teknologier. Databaserna, som vi ständigt uppdaterar, baseras på såväl omfattande litteraturstudier och sökningar i patentdatabaser som egna erfarenheter och används regelbundet som en del i vår jakt på innovativa lösningar för våra kunder.

De verktyg vi vanligtvis använder kan delas in i fyra användningsområden.

1. Problemanalys och problemformulering (läs mer)

2. Idégenerering och problemlösning (läs mer)

3. Konceptval (läs mer)

4. Produktplanering (läs mer)

 

Vilka av alla våra metoder vi använder i olika situationer beror på våra kunders önskemål, uppdraget och dess syfte samt på problemets  art.

Start | Tjänster | Databaser | Verktyg & Metoder | Kontakta oss

Webbplatsen uppdaterades 26 February 2010

© 2008 Creocon, All rights reserved