En kvalificerad partner för innovativ konceptutveckling, kompetensutveckling och effektivare utveckling

Start Tjänster Databaser Verktyg & Metoder Kontakta oss

 

Gedigen samlad erfarenhet av utvecklingsarbete från olika industri- och tjänstesektorer i kombination med mångårig erfarenhet av utbildning och ett omfattande metodkunnande gör att vi kan erbjuda våra kunder:

 

Problemlösning och konceptutveckling
 

Våra kunder har frågeställningarna - vi har kompetensen, verktygen och metoderna för att analysera problemen och finna nya innovativa lösningar. Uppdragen utförs antingen självständigt av Creocon eller i nära samarbete med våra kunders egen personal.
 
Läs mer ...

 

Kompetensutveckling  


Företagsanpassade utbildningar i "Lean Produktutveckling" eller innovativ problemlösning och konceptutveckling med bl.a. TRIZ. Utbildningarna skräddarsys efter våra kunders behov och i de flesta fall med utgångspunkt från kundernas egen verksamhet. På detta sätt utnyttjas utbildningstiden effektivt och inhämtade kunskaper omsätts i direkt nytta för våra kunder.
 
Läs mer ...

 

Processeffektivisering och "Lean"


Kartläggning, utvärdering och utveckling av våra kunders existerande produkt-framtagningsprocesser. Gedigna kunskaper i "Lean Produktutveckling" kombinerat med vårt stora metod- och processkunnande och stor erfarenhet från vitt skilda verksamheter gör oss till en bra partner i våra kunders ständiga förbättringsarbete.
Läs mer ...

 

   

Start | Tjänster | Databaser | Verktyg & Metoder | Kontakta oss

Webbplatsen uppdaterades 13 Jul 2012

© 2008-2012 Creocon, All rights reserved