En kvalificerad partner för innovativ problemlösning och konceptutveckling

Start Tjänster Databaser Verktyg & Metoder Kontakta oss

 

Utbildning i innovativ problemlösning och konceptutveckling

 

Creocon har

Tillsammans gör detta att vi kan erbjuda våra kunder mycket bra utbildning i innovativ problemlösning och konceptutveckling och därigenom hjälpa dem att förstärka sin konkurrenskraft.

Vår filosofi är att utbildning och handledning skall vara kostnadseffektiv och hålla hög kvalitet. Förvärvade kunskaper om nya metoder och verktyg skall våra kunder direkt kunna tillämpa i sin egen verksamhet.

Detta åstadkommer vi genom att

  • skräddarsy utbildningen och utbildningsmaterialet efter våra kunders behov och verksamhet.
  • kunna förlägga utbildningen till kundernas egna lokaler.
  • arbeta med en eller flera aktuella frågeställningar hämtade från kundernas egen verksamhet så att inhämtade kunskaper och erfarenheter direkt omsätts i nytta under utbildningens gång.
  • ge kunderna tillgång till Creocons databaser under utbildningen. Våra kunder har dessutom möjligt att köpa databaserna i form av ett Windows-baserat mjukvarupaket.

Vår erfarenhet visar att denna form av arbetsintegrerad kompetensutveckling är mycket mer effektiv än traditionella utbildningar med föreläsningar och seminarier. Dessutom, genom att arbeta med aktuella frågeställningar från våra kunders egen verksamhet, leder detta ofta till att de samtidigt får många idéer till nya eller förbättrade produkter och processer.


Kontakta oss gärna för offertförslag eller för ytterligare information

Tillbaka

 

 

Start | Tjänster | Databaser | Verktyg & Metoder | Kontakta oss

Webbplatsen uppdaterades 19 Feb 2010

© 2008 Creocon, All rights reserved