En kvalificerad partner för effektivare utvecklingsprocesser

Start Tjänster Databaser Verktyg & Metoder Kontakta oss

Effektivare utvecklingsprocesser

 

Är vi tillräckligt innovativa? Vet vi vad kunderna vill ha och klarar vi att utveckla produkter som fyller dessa behov idag och i morgon? Har vi rätt kompetens? Använder vi rätt metoder och verktyg? Hur kan vi korta ner tiden från idé till lansering utan att öka kostnaderna?

Alla företag upplever idag ökande krav på produktutveckling. Utvecklingen skall gå snabbare och till lägre kostnad. Det ges ofta bara en chans att lyckas med introduktionen av en ny produkt. Om dess prestanda och kvalitet inte motsvarar kundernas förväntningar är det stor risk att kunderna i stället vänder sig till en konkurrent. Skulle en produktlansering dessutom dra ut på tiden är risken stor att den nya produkten är gammal redan när den introduceras.
 

De ökade kraven innebär att dagens företag hela tiden måste utveckla sin kompetens och sina processer. Här kan Creocon hjälpa till! Vi har mycket stor kunskap och erfarenhet av produktutvecklingsarbete, olika metoder och processer från olika industri- och tjänstesektorer. Vi kan därför hjälpa till att analysera och kartlägga existerande processer och arbetssätt samt komma med förslag till förändringar och förbättringar.

Beroende på kundernas önskemål och behov kan hela eller delar av utvecklingsprocesserna studeras.


Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion om hur Creocon kan hjälpa er att förbättra och effektivisera er organisation och era processer.
 

Tillbaka

 

Start | Tjänster | Databaser | Verktyg & Metoder | Kontakta oss

Webbplatsen uppdaterades 13 Jul 2012

© 2008-2012 Creocon, All rights reserved