En kvalificerad partner för innovativ problemlösning och konceptutveckling

Start Tjänster Databaser Verktyg & Metoder Kontakta oss

Teknisk problemlösning och konceptutveckling

Våra kunder har frågeställningarna - vi har metoderna och verktygen för att söka nya innovativa lösningar.

Creocon har en gedigen samlad erfarenhet av utvecklingsarbete från olika industri- och tjänstesektorer i kombination med med mycket kraftfulla verktyg, metoder samt programvaror och databaser för innovativ teknisk problemlösning. Tillsammans med våra kunders kunskap om sina produkter eller processer kan vi därför finna mycket bra och kreativa lösningar med hög teknisk och ekonomisk standard.

Uppdragen kan variera och omfatta en eller flera av:

Problemanalys och problemformulering

Analysen och problemformuleringen är förmodligen det enskilt viktigaste steget i allt problemlösningsarbete. Väl genomförd hjälper den till att bryta mentala låsningar, ger möjligheter att belysa problem på olika sätt och ökar därmed möjligheterna att finna innovativa lösningar. En bra problemanalys hjälper även till att bryta ner till synes stora och komplicerade frågeställningar i mindre och enklare delar. Detta gör att även mycket svåra uppgifter kan lösas på ett snabbt och bra sätt. En bra analys hjälper även till att effektivisera det faktiska problemlösningsarbetet genom att fokusera på rätt ställen och minska risken att de lösningar som tas fram skapar andra problem.

Med Creocons erfarenhet och metodkunnande får våra kunder kvalificerad hjälp i sina problemanalyser och därmed en mer effektiv problemlösningsprocess. Detta arbete kan antingen bedrivas självständigt av Creocon eller, då våra kunder så önskar, tillsammans med deras egen personal. I det senare fallet erhåller våra kunder dessutom en mycket bra egen kompetenshöjning.

 

Problemlösning och Idégenerering

Förutom erfarenhet och metoder för idégenerering har Creocon genom åren även utvecklat en mycket stor TRIZ-baserad  innovationsdatabas med tillhörande mjukvara som hjälper oss, och därmed även våra kunder, i jakten på innovativa lösningar till tekniska problem. Vi kan därför åta oss att fungera som "think-tank" och leverera lösningsförslag på våra kunders konkreta frågeställningar. Alternativt kan vi aktivt ingå i våra kunders projekt och därigenom ställa vår kompetens och våra resurser till förfogande i deras egen problemlösningsprocess. I det senare fallet erhåller våra kunder dessutom en mycket bra egen kompetenshöjning.

 

Konceptutveckling.

Creocons stora metodkunskap och erfarenhet inom hela konceptutvecklingsprocessen, från problemanalys och upprättande av kravspecifikationer via idégenerering till konceptval gör att vi även kan åta oss konceptutvecklingsprojekt av kompletta system eller delsystem.

 

 

Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion om era behov

 

Tillbaka

 

Start | Tjänster | Databaser | Verktyg & Metoder | Kontakta oss

Webbplatsen uppdaterades 26 Feb 2010

© 2008 Creocon, All rights reserved