En kvalificerad partner för processutveckling och innovativ konceptutveckling

Start Tjänster Databaser Verktyg & Metoder Kontakta oss

 

 

Creocon är ett  konsultföretag, grundat 2002, med spetskompetens inom "Lean produktutveckling" samt de tidiga faserna i produkt- och processutveckling.

Vi hjälper effektivt våra kunder att förbättra sina utvecklingsprocesser, öka sin kompetens och att finna nya eller förbättrade produkter.

 

Förutom stort metodkunnande och stort kontaktnät, har vi egna mycket kraftfulla TRIZ-baserade  programvaror och databaser för innovativ problemlösning. Dessa gör oss unika och att vi snabbare och effektivare kan söka nya och innovativa lösningar på våra kunders problem.

 

Creocon erbjuder bl.a.

 
  • Lean Produktutveckling. Utvärdering och utveckling av processer relaterade till produktframtagning.
     
  • Kundanpassade utbildningar i "Lean produktframtagning" samt innovativ problemlösning, konceptutveckling och idégenerering med hjälp av bl.a. TRIZ

 

  • Teknisk system-/problemanalys och problemlösning samt konceptutveckling
     
  • Mjukvara och databaser för stöd i innovativ problemlösning samt för utveckling av varor, tjänster och processer

Mer information om våra tjänster och databaser finner du under respektive flik ovan.

Start | Tjänster | Databaser | Verktyg & Metoder | Kontakta oss

Webbplatsen uppdaterades 13 Jul 2012

© 2010-2012 Creocon, All rights reserved